Comixpodden

Comixpodden är tillbaka. Dock med en blindtarm kortare. Petter berättar om sina traumatiska upplevelser med ett bihang mindre. Han väger dock upp det med en fina berättelser från SIS 2018.

Direct download: Comixpodden_94.mp3
Category:Serietidningar -- posted at: 8:38pm CET
Comments[0]

1